privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

privind aprobare act aditional salubrizare 

Vizualizeaza

privind modificarea HCL NR.17 din  16.12.2020 privind impozitele 2021 

Vizualizeaza

privind mandatarea  Primarului de a intccmi Raportul de evaluare al Secretar 2020 

Vizualizeaza

privind  aprobare salariilor functionarilor  publici si personalului contractual primaria Radesti

Vizualizeaza

priv.ind  aprobarea plaului e actiuni si lucrari si lista beneficiari Legea 416-2001 

Vizualizeaza

privind  aprobarea inchirierii prin atribuire  directa sau licitatie cu strigare  a unui teren pasune din domeniul privat 

Vizualizeaza

privind acordului  CL de utilizarea excedentului  din anii anteriori in anul 2021

Vizualizeaza

privind aprobarea executiei pe cele 2 sectiuni a bugetului local  si bugetului de venituri proprii  Trim IV 2020

Vizualizeaza

privind validarea modificarii bugetului local prin dispozitie CL

Vizualizeaza