privind delegarea calitatii de reprezentant al UAT in AGA - "ECOSERV"

Vizualizeaza

privind convocare CL in data de 29.09.2023

Vizualizeaza

privind incetarea raportului de serviciu al d-nei Toma Dumitra

Vizualizeaza

privind desemnare persoana responsabila cu declaratii avere si interese

Vizualizeaza

privind desemnare persoana responsabila cu platforma SALT

Vizualizeaza

privind actualizarea comisiei de acceptanta a imobilelor

Vizualizeaza

privind desemnarea domanei Toader Mioara Luiza privind organizarea activitatii financiar contabile

Vizualizeaza

privind incetarea contractului de munca al doamnei Iordache Mariana

Vizualizeaza

privind modificarea repartizarii trimestriale de credite bugetare pe 2023

Vizualizeaza

privind incetare contract individual de munca Lungu Petrica_000001 (1)

Vizualizeaza

 privind convocare Consiliu local in sedinta ordinara 28.08.2023_000001

Vizualizeaza

privind stabilirea acordarii indemnizatiei de insotitor doamnei Hurduc Vasilica

Vizualizeaza

privind stabilirea masurilor privind simplificarea procedurilor adminstrative

Vizualizeaza

privind modificare dispozitie nr.141

Vizualizeaza

privind delegare atributii secretar

Vizualizeaza

 privind convocare sedinta ordinara a CL Radesti in 26 iulie 2023 

Vizualizeaza

PRIVIND CONVOCAREA cONSILIULUI Local Rădesti in sedinta ordinara in 3

Vizualizeaza

 privind convocare sedinta extraordinara a CLRadesti din 09 iunie 2023_07062023

Vizualizeaza

privind avizarea manifestarilor culturale din 04-05 iunie 2023_31052023

Vizualizeaza