privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate in 2020

Vizualizeaza

privind aprobarea scoaterii din evidenta a unor obiecte de inventar declasate in anul 2019

Vizualizeaza

privind aprobarea organizarii retelei scolare la nivelul Comuna Radesti pentru 2020-2021

Vizualizeaza

privind  aprobarea  organizarii pomului de iarna la nivelul Comuna Radesti. pdf

Vizualizeaza

privind aprobarea  programului anual al achizitiilor publice pe anul 2020. pdf

Vizualizeaza

privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019

Vizualizeaza

privind aprobarea  impozite si taxe locale aplicabile incepand cu anul 2020

Vizualizeaza

privind  aprobarea  componentei  echipei mobile pentru interventia de urgemta in cazurile de violenta domestica

Vizualizeaza

privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019

Vizualizeaza

privind aprobarea   SF- Sistem de management  integrat al deseurilor din judetul Galati  

Vizualizeaza

privind aprobarea  ROF Consiliul local Radesti 2019

Vizualizeaza

-privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019

Vizualizeaza

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului Reabilitare modernizare extindere Scoala Gimnaziala I-VIII, Radesti

Vizualizeaza

privind aprobarea bugetului local pe 2019

Vizualizeaza

privind desemnarea reprezentantului CL in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr 1 radesti

Vizualizeaza

privind aprobarea consumului mediu de carburant pentru autovehicule si utilaje din dotarea Primarie Radesti

Vizualizeaza

privind aprobarea modificarii organigramei si a statutului de finctii ale aparatului de specialitate al primarului

Vizualizeaza

privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor materiale rezultate in urma unor demolari

privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza