• Asezarea geografica

    Nordul judeţului Galaţi, pe drumul Galaţi-Bârlad La aproximativ 100 km de municipiul reşedinţă de judeţ Galaţi
  • Turism

    Obiective culturale; 
    Muzeul satului Rădeşti; 
    Păstrarea tradiţiilor prin formaţia "Rădeşteanca".