privind aprobobarea scoaterii din uz a unor obiecte de inventar

Vizualizeaza

 privind aprobobarea programului anual al achizitii publice pe 2022 

Vizualizeaza

privind aprobobare rectificare buget local 2021

Vizualizeaza

privind aprobarea achizitionarii unui tractor cu remorca si a unei sararite_0001

Vizualizeaza

privind aprobare retea scolara 2022-2023

Vizualizeaza

privind aprobare participare Program cresterea eficientei energetice iluminat pu

Vizualizeaza

privind aprobare rectificarii bugetului local pe anul 2021_0001

Vizualizeaza

privind aprobare  intocmirii SF , GAZE

Vizualizeaza

privind aprob. modificarii denumirii  obiectivului, aprobat prin HCL 22 din aprilie

Vizualizeaza

021 privind aprob. organizarii pomunlui de iarna in  anul 2021

Vizualizeaza

2021 privind aprobarea rectifificarii bugetului local pe anul 2021

Vizualizeaza

 privind aprobarea alegerii presedintelui de sedinta pe urmatoarele  3 luni

Vizualizeaza

privind aprobarea rectificarii bugetului local si buget veniturilor proprii pe anul 2021

Vizualizeaza

privind aprobarea cererii de finantare si deviz genaral estimativ ptr dep Prog Anghel Saligny

Vizualizeaza

privind aprobarea desemnarii reprezentantului CL Radesti in CA Sc Gimnaz Radesti

Vizualizeaza

privind aprobarea MODIFICARII ORGANIGRAMEI

Vizualizeaza

privind aprobarea executiei pe cele 2 sect trim III

Vizualizeaza

privind aprobare indicatori si deviz -  Modernizare drumuri  Radesti

Vizualizeaza

privind aprobare indicatori si deviz - Reabilitare dispensar Radesti

Vizualizeaza

privind rectificare buget 2021 

Vizualizeaza