• Istorie

    Rădești este o comună în nordul județului Galați, Moldova, România, într-o zonă deluroasă. Legendele locului spun că această aşezare ar fi avut la bază o reşedință a unor tâlhari. După ultimele statistici, comuna, reînființată de curând, are o populație de aproximativ 2000 de locuitori. Este alcătuită din două sate, Rădești și Cruceanu. De doi ani locuitorii beneficiază de un proiect SAPARD, care constă în alimentarea cu apă curentă. Religia locuitorilor este preponderent ortodoxă.