privind aprobarea bugetului local 2020

Vizualizeaza

privind aprobarea modificarii HCL nr. 14 din 26.04.2018 privind taxa de habitat.

Vizualizeaza

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale cu aplicare de la 01.01. 2021.

Vizualizeaza

privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2021.

Vizualizeaza

privind aprobarea scoaterii din evidenta a unor obiecte de inventar declasate in anul 2020 din gestiunea Scoala Gimnaziala nr.1 Radesti.

Vizualizeaza

privind darea in administrare a unor imobile constructii si terenuri ce apartin domeniului public al comunei Radesti, catre Scoala Gimnaziala nr.1 Radesti0

Vizualizeaza

privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020

Vizualizeaza

privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preunivarsitar pentru anul scolar 2021-2022

Vizualizeaza

 privind  acordarea  de burse scolare Sc. Gimnaz. Radesti  sem I 2020-2021

Vizualizeaza

 privind  desemnarea reprez. in  CONS. LOCAL in CA - SCOALA  GIMNAZ. Radesti

Vizualizeaza

 priivnd  desemnarea reprez. in AGA  -  APA GALATI

Vizualizeaza

 privind  desemnarea reprez. in AGA  - ECOSERV

Vizualizeaza

 privind aprobare   scoaterii din inventa a odiecte  declasate

Vizualizeaza

 privind aprobare   modificare organigrama si stat de functii

Vizualizeaza

 privind aprobare  rectificare buget Cons. Local 2020

Vizualizeaza

 privind aprobare ROF Consiliu Local

Vizualizeaza

privind alegerea viceprimarului  2020 - 2024

Vizualizeaza

 privind organizarea comisiilor de specialitate.2020- 2024

Vizualizeaza

 privind alegerea presedintelui de sedinta

Vizualizeaza

privind stabilire atributii viceprimar

Vizualizeaza